ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್
ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೆವ್ಜಣ್ `ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್ ' 24-05-2014 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಿ.ಸಕಾಳಿಂ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ``ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಯೆವ್ಜಣ್  ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ. ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ್‌ಯಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕೇಲಿ ಡೊ. ದಯಾನಂದ ಪೈ  ಹಾಣೆಂ ``ಅಕಾಡೆಮಿಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಚೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಶೆರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯಿ ಪಾವೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಹನೀಫ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಚೆ ಸಾಂದೆ, ಎಫ್‌ಕೆಸಿಎಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಸಂಚಾಲಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್  ಪ್ರಯೋಗ್‌ಚ್ `ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಬರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆವಸ್ತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವನಾಂತ್.

ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ವಾಹನಾರ್, ಡ್ರೈವರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಸವೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ಣ್ಯೊ,   ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಚುನ್ ವಿಕ್ರೊ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್. ಶೆಂಬರಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್‌ಯಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

 ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.