ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್
ಚ್ಯಾರ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್

ಒಮ್ಜೂರ್ :
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ 2014 ಮಾಯ್ 31 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಮೇರಮಜಲ್  (ಒಮ್ಜೂರ್) ಇಗರ್ಜೆ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್  ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. 
ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ಕುವೆಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಮೊಡಂಕಾಪ್ :
ಸಾಂಜೆರ್  7.00 ವರಾರ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಐಸಿವೈಎಮಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ `ಯುವ ಸಾಂಜ್  ಕಾರ್ಯಾಂತ್  ಸಾಲ್‌ಭರ್  ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್  ಸಾದರ್  ಜಾಲೊ. 
ಮಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸೊಜಾ, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆಶಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್  ದಿಲ್ಲೊ.ಬಜಾಲ್ :
ಜೂನ್ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಬಜಾಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್  ಹೊ ನಾಟಕ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಮಾ. ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಬಜಾಲ್  ಹಾಣಿ ಸಹಕಾರ್  ದಿಲ್ಲೊ.ಚಪ್ಟೇಕರ್ ಸಮುದಾಯ್ :
ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಳಾಂತ್ ಚಪ್ಟೇಕರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.


ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಹುಮೆದ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಐಚ್ಛಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾತ್. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಡಿಸೊಜಾ ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಣೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. 
ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್  9845209374 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್‍ಚೊ. ಎದೊಳ್ 20 ಸುವಾತೆಂನಿ ಹೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಾ.